Adresa:

Majke Jugovića 43/3

(bivša Zakićeva)

37000 Kruševac

Srbija

Kontakt

037/440-791

037/440-076

lunalux037@gmail.com

www.lunalux.rs

Radno vreme

PON-PET

9-18 h

SUBOTA

9-14 h

Luna Lux turistička agencija - Vesti

Saglasnost

Novi Zakon o putnim ispravama ne predvida mogucnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeci pasoš.

Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko:

    deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu)
    deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja , kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slucaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprecen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument.

Mlada maloletna lica u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašcenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

        Ovde možete preuzeti pdf format saglasnosti za decu: